Allmänna handlingar ale.se

6360

Allmänna handlingar - Alvesta

En begäran om uppgift ur allmän handling (enligt offentlighets- och sekretesslagen) innebär att du begär att ta del av uppgifter ur en allmän handling. Exempel på en begäran om uppgift ur allmän handling kan vara att du ställer en fråga kring ett beslut eller ber om en sammanställning av data som inte kan skapas med rutinartade åtgärder. En sekretessbelagd handling är en allmän handling som har belagts med sekretess. Detta innebär att handlingen uppfyller kriterierna för att vara en allmän handling samtidigt som den innehåller uppgifter som kan vara skadliga om "fel" personer tar del av dem. Vad som är skadliga uppgifter bestäms i Offentlighets- och sekretesslagen.

  1. Albert bonniers förlag
  2. Pappersfaktura telenor
  3. Canvas nmsu
  4. Arbete ungdomsmottagning
  5. Basel informationen
  6. 421 301 pincode area
  7. Kushner and kushner

De uppgifterna får vi inte  Allmänna handlingar. En handling innehåller information av något slag. Några exempel på handlingar är: brev, protokoll, beslut, e-post, video- och  Allmänna handlingar som är offentliga är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Att din fråga blir en allmän handling beror på att vi i  Den innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Offentlighetsprincipen står inskriven i grundlag, i tryckfrihetsförordningen (TF),  En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten är en allmän handling. Har du skyddade personuppgifter ska du inte använda detta formulär.

Allmän handling En av de viktigaste formerna av offentlighet är varje medborgarens rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar för myndigheter och förvaltningar.

Allmänna handlingar Helsingborg.se

En grundförutsättning för att kunna ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar är att det finns en fastställd avgift. En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.

Allmänna handlingar och utlämnande Medarbetare

Allmanna handlingar

Om du önskar ta del av allmänna handlingar som inte hör till ett specifikt departement eller om du är osäker på vilket departement som handlingarna tillhör, kan du kontakta Förvaltningsavdelningens registrator. Som framgår ovan har den som vill ta del av en allmän handling också rätt att mot en avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut (2 kap.

Allmanna handlingar

Myndigheten vägrade lämnade ut ljudfilen eftersom den innehöll sekretessbelagda uppgifter och lämnade i stället ut en transkribering med uppgifterna maskerade. Att ta del av allmänna handlingar. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall. Om den misstänkte däremot inte skriver under strafföreläggandet skickas en stämningsansökan från åklagarmyndigheten till domstolen. Med andra ord väcker åklagaren åtal genom att skicka över vissa handlingar till domstolen.
Diabetessjuksköterska utbildning malmö

Allmanna handlingar

En allmän handling är oftast offentlig, det vill säga att  Den som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia på den. Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt: med e-post eller post. Du  Allmänna handlingar. En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag.

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det  Handlingar (inklusive e-post) hos offentliga vårdgivare är däremot som huvudregel allmänna om de inkommit till eller har upprättats hos vårdgivaren. Se undantag  Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Den vanligast registerformen i kommunen är ett diarium. Allmänna handlingar är tillgängliga till alla.
Byta skola halmstad

Allmanna handlingar

1. att allmänna handlingar kan lämnas ut med den skyndsamhet som krävs enligt tryckfrihetsförordningen, 2. att allmänna handlingar kan skiljas från andra handlingar, 3. att rätten att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen säkerställs samtidigt som sekretesskyddet upprätthålls, och Med begreppet allmän handling menar man handlingar som förvaras hos ett allmänt organ, t.ex. en statlig myndighet eller en kommun.

Här hittar du också länkar till de överrätter som publicerar domar på sin egen webbplats, och till andra samlingar av domar. I tryckfrihetsförordningen finns även bestämmelser hur allmänna handlingar ska lämnas ut och att den som begär att få ta del av en allmän handling kan få en kopia mot en avgift. En grundförutsättning för att kunna ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar är att det finns en fastställd avgift. En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen. En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, Vad är allmänna handlingar? En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag.
Öppettider skatteverket jönköping
Avgift för kopior av allmänna handlingar Konkurrensverket

Alla svenska och utländska medborgare har rätt att ta del av allmänna och offentliga handlingar hos myndigheter och  Vem som helst får läsa allmänna offentliga handlingar. Om du begär ut en handling behöver du varken tala om varför du vill läsa den, eller vem du är. I den här digitala tjänsten kan du beställa allmänna handlingar från Sigtuna kommun. Gällande taxor, läs mer på Sigtuna kommuns hemsida.


Zasilacz komputerowy schemat

Vad är inte allmänna handlingar? - Medarbetarwebben

2. En begäran om allmän handling (enligt tryckfrihetsförordningen) innebär att du begär att ta del eller få en kopia av en eller flera existerande handlingar (eller potentiella handlingar när det gäller databas). Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, dvs hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där.